Optical character recognition ย่อมากจาก OCR ซึ่งระบบ OCR ซึ่งกระบวนการของระบบ OCR คือ การแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นตัวอักษรบนกระดาษให้กลายเป็นข้อความอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์งาน เทคโนโลยี OCR ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่ามากๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ที่พัฒนาขึ้นมากทำให้ระบบ OCR เป็นที่นิยมกับหลายๆองค์กรชั้นนำ นำเอกสารที่ทางบริษัทจัดเก็บและรอเวลาทำลายทิ้ง นำเอาเอกสาร มาให้เรา รับสแกนเอกสาร และ บันทึกข้อมูล ในรูปแบบ E-Document เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและไม่เปลืองเนื้อที่จัดเก็บ

สิ่งที่ควรรู้

ระบบ OCR ในปัจจุบัน สามารถถอดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 100% แต่ภาษาไทยยังไม่ค่อยสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา