เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)  การทำงานของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์เป็นการทำงานโดยการใช้หัวพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องการพิมพ์หัวเข็มจะทำหน้าที่สร้างจุดลงบนกระดาษ ด้วยความเร็ว200-300ตัวอักษรต่อวินาที หรือประมาณ 1 ถึง 3 หน้าต่อนาที โดยประเภทของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ นิยมใช้กันมี3 แบบ ได้แก่ 1.เครื่องพิมพ์แบบ 9เข็ม 2.เครื่องพิมพ์แบบ 24เข็ม 3.เครื่องพิมพ์แบบ 32เข็ม เครื่องพิมพ์ชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างมากด้วยราคาถูกและคุณภาพ แต่มีข้อเสียอยู่คือ คุณภาพของผลงานพิมพ์ต่ำเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ และมีเสียงดังขณะที่ใช้งาน

หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา