หลังจากที่เราทำงาน รับสแกนเอกสาร เรียบร้อยลูกค้าของเราหลายๆท่าน อยากให้ทำลายเอกสารที่สแกนเสร็จเรียบร้อย แต่กลัวเรื่องความลับของเอกสาร โดยขั้นตอนการทำลายเอกสารมีดังนี้

  1. หลังจากรับสแกนเอกสารของลูกค้าเสร็จ เราจะนัดเจ้าหน้าที่มารับเอกสารที่บริษัทหรือที่หน่วยยงานของลูกค้า
  2. นำเอกสารเข้าทำลายด้วยเครื่องย่อยอัดกระดาษที่โรงงานทำลายเอกสาร
  3. นำเอกสารเข้าต้มทำลายเพื่อทำการ Recycle ที่โรงหลอมกระดาษ
  4. ออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร

สำหรับบทความของเราชิ้นนี้ เพื่อนๆคงทำตามกันไม่ยากนะครับ หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา