เมื่อทำการ สแกนเอกสารหลายชุดลองให้ความสำคัญกับการเตรียมกระดาษเป็นอย่างดีเพราะจะช่วยประหยัดเวลาและเงินในระยะยาว การเตรียมที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยรักษาคุณภาพของภาพสูงสุดพร้อมกับการจัดการกระดาษที่ดีปริมาณงานพิมพ์ที่สูง งานบริการสแกนเอกสารถ้าคุณภาพของกระดาษไม่ดี หรือเตรียมกระดาษไม่ดีติด จะทำให้การทำงาน สแกนเอกสารช้าลงและทำให้กระดาษติดหลายฟีดก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องสแกนได้