กระบวนการผลิตกระดาษ

กระบวนการผลิตกระดาษ

กระดาษเป็นคำแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Paper มีรากศัพท์มาจากคำว่า Papyrus หรือต้นปาปิรัส ที่ชาวอียิปต์นำมาบันทึกเรื่องราวต่างๆ ซึ่งกระบวนการผลิตกระดาษมีทั้งหมดก่อนที่เราจะเอามา รับสแกนเอกสาร และ บันทึกข้อมูล เริ่มต้นตั้งแต่การนำไม้ไปทำเยื่อเพือ่ให้ได้เส้นใยออกมา แล้วจึงนำเยื่อที่ได้ไปผสมกับสารเติมแต่งในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับสมบัติกระดาษให้ได้ตรงความต้องการใช้งาน จากนี้นนำไปทำเป็นแผ่นโดยใช้เครื่องจักรผลิตกระดาษ แล้วจึงนำไปแปรรูปใช้งาน กระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน

1.ขั้นตอนการทำเยื้อ
    การทำเยื่อกระดาษเริ่มจากการนำไม้มาตัดเป็นท่อน ๆ ลอกเปลือกไม้ออก ทำความสะอาด แล้วสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ สามารถทำเยื่อกระดาษได้ 3 ประเภทคือ

1.1 เยื่อเชิงกลหรือเยื่อบด (Mechanical Pulp) เป็นเยื่อที่ผลิตโดยใช้พลังงานกล โดยนำชิ้นไม้ไปบดด้วยหินบดหรือจานบด

1.2 เยื่อเคมี (Chemical Pulp) เป็นเยื่อที่ผลิตโดยใช้สารเคมีและความร้อนในการแยกเยื่อและขจัดลิกนิน

1.3 เยื่อกึ่งเคมี (Semi-chemical Pulp) เป็นเยื่อที่ผลิตโดยนำไม้ชิ้นมาต้มในสารเคมีเพื่อให้เยื่อแยกออกจากกันง่ายขึ้นและเพื่อละลายลิกนิน

  1. การเตรียมน้ำเยื้อ

เป็นการทำให้เยื่อกระจายตัวและเติมส่วนผสมให้เหมาะกับการทำกระดาษประเภทที่ต้องการ การเตรียมน้ำเยื่ออาจมีการนำเยื่อไม้มากกว่า 1 ชนิดมาผสมเข้าด้วยกันเพื่อควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมโดยขั้นการเตรียมน้ำเยื่อนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเส้นใย โดยการนำเยื่อไปบด และ ปรับปรุงสมบัติกระดาษให้ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานให้กับกระดาษที่จะผลิต

3.การทำแผ่นกระดาษ

หลังจากการผสมน้ำเยื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อย น้ำเยื่อจะถูกส่งเข้าเครื่องจักรผลิตกระดาษเพื่อเตรียมการทำเป็นกระดาษที่ยาวซึ่งเรียกกันว่า Web Paper ขั้นตอนนี้เริ่มด้วยการนำน้ำเยื่อลงในถังจ่ายน้ำเยื่อซึ่งจะถูกปล่อยลงบนสายพานตะแกรง น้ำส่วนใหญ่จะเล็ดรอดผ่านช่องของตะแกรงเหล่านี้ เยื่อจะเริ่มเป็นรูปร่างกระดาษ สายพานตะแกรงจะพาเยื่อกระดาษเข้าสู่ส่วนที่เป็นลูกกลิ้งเพื่อรีดน้ำที่ยังค้างอยู่ออกให้มากที่สุดพร้อมกับกดทับให้เยื่อประสานติดกัน ต่อจากนั้นกระดาษจะถูกพาไปอบโดยผ่านลูกกลิ้งร้อนหลาย ๆ ลูกจนเหลือน้ำอยู่น้อยมาก (ประมาณ 4 – 6 % โดยน้ำหนัก)

4.การปรับปรุงสมบัติกระดาษขณะเดินแผ่น

การปรับปรุงสมบัติกระดาษในขณะเดินแผ่นทำได้ 2 ลักษณะ คือ

4.1 การปรับปรุงผิวกระดาษ (surface modification) กระดาษ เมื่อผ่านลูกอบแห้งแล้วจะเข้าสู่ส่วนรีดกระดาษ เพื่อปรับปรุงกระดาษให้เรียบขึ้น และ เพิ่มความหนาแน่นของเนื้อกระดาษ ส่งผลให้กระดาษบางลงนอกจากปรับปรุงผิวกระดาษ

4.2 การเปลี่ยนรูปร่างและม้วนกระดาษ (physical modification) เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่างของม้วนกระดาษในขณะเดินแผ่น เพื่อให้เหมาะสมกับม้วนขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยการคลายม้วน (rewinding) และ ตัดเป็นแผ่น (sheeting)

5.การแปรรูปกระดาษ

เป็นขั้นตอนการนำกระดาษม้วนไปแปรรูปเป็นแผ่น โดยนำไปตัดขนาดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องตัดแบ่งม้วนโฟลิโอ (folio sheeter) การแปรรูปเป็นแผ่นกระดาษจะเริ่มต้นด้วยการนำม้วนกระดาษ (roll) เข้าสู่เครื่องตัด

หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา

วิธีเลือกบริษัท รับสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล ใช้วิธีไหนในการเลือก

วิธีเลือกบริษัท รับสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล ใช้วิธีไหนในการเลือก

ในปัจจุบัน ร้าน รับสแกนเอกสาร มีอยู่มากมาย แล้วเราจะเลือก เจ้าไหนดี เราจะตัดสินใจเลือกเจ้าไหนดี

วิธีเลือกร้าน รับสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล

1.ความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงาน รับสแกนเอกสาร เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะปัญหาการรับสแกนถ้าบริษัทใหม่ๆอาจไม่เคยผ่านปัญหาที่มาจาก การ รับสแกน บริษัทที่มีประสบการณ์จะนำเอาเทคนิคที่เคยสั่งสมมาแก้ไขทำให้ลดข้อผิดพลาดได้

2.ความตรงต่อเวลา เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องระยะเวลาการส่งงานต้องตรงเวลา

3.ผลงาน ผลงานยิ่งเยอะ ยิ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของผลงาน

4.ความรับผิดชอบต่องาน หลายๆบริษัทไม่รับประกันผลงานและการรักษาความลับของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

5.ตรงสายงาน ก็คือบริษัทฯเหล่านั้นควรจะต้องให้บริการงานรับสแกนเอกสารโดยตรง เพราะในปัจจุบันมีหลายๆเจ้าไม่ได้รับงานประเภทนี้โดยตรงแต่ก็ไปรับงานจากลูกค้ามาทำโดยคิดว่าเป็นงานที่ทำได้ง่าย แต่จริงๆแล้วการสแกนเอกสารให้ออกมาสมบูรณ์นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกันนะครับ

หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา

สารพัดประโยชน์ ของ OCR ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะ

สารพัดประโยชน์ ของ OCR ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะ

Optical character recognition ย่อมากจาก OCR ซึ่งระบบ OCR ซึ่งกระบวนการของระบบ OCR คือ การแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นตัวอักษรบนกระดาษให้กลายเป็นข้อความอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์งาน เทคโนโลยี OCR ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่ามากๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ที่พัฒนาขึ้นมากทำให้ระบบ OCR เป็นที่นิยมกับหลายๆองค์กรชั้นนำ นำเอกสารที่ทางบริษัทจัดเก็บและรอเวลาทำลายทิ้ง นำเอาเอกสาร มาให้เรา รับสแกนเอกสาร และ บันทึกข้อมูล ในรูปแบบ E-Document เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและไม่เปลืองเนื้อที่จัดเก็บ

สิ่งที่ควรรู้

ระบบ OCR ในปัจจุบัน สามารถถอดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ 100% แต่ภาษาไทยยังไม่ค่อยสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา

ประวัติต้นกำเนิดของบริษัท Canon

ประวัติต้นกำเนิดของบริษัท Canon

บริษัท canon ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1933 โดยมี โยะชิดะ โกะโร และ อุชิดะ ซะบุโร เป็นผู้ก่อตั้งโดยตอนแรกที่ก่อตั้งใช้ชื่อบริษัทว่า เซกิ โคงะกุ เค็นกีวโจะ  โดยแรกเริ่มของบริษัท ต้นปี ค.ศ. 1930 บริษัทที่ผลิตกล้องที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Leicaและ Contaxซึ่งกล้องทั้งสองยี่ห้อนี้ผลิตจากเยอรมัน ทั้งสองบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักถ่ายภาพทั่วโลก ด้วยคุณภาพและความคมชัดของภาพ

ในช่วงค.ศ.นั้น กล้อง Leicaมีราคาอยู่ที่ 420เยน ในขณะที่เงินเดือนคนจบปริญญาตรีได้รับเงินเดือนอยู่ที่ 70 เยนต่อเดือน ซึ่ง โยะชิดะ โกะโร ได้ทำงานอยู่ในบริษัทของ Leica จึงพยายามพัฒนากล้อง Range finder สำหรับกล้องฟิล์ม 35 mmในปี 1933 โกโร่ โยชิดะ, ซาบุโร่ ยุชิดะ และ ทาเคโ มาเอดะ เป็นผู้ก่อตั้งห้องแลบสำหรับการผลิตเลนส์ ในห้องอาพาร์ทเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ที่ โตเกียว ชั้น 3 ของอพาร์เม็นท์ ชื่อว่า Takekawaya ซึ่งจุดประสงค์ของห้องทดลองคือ พัฒนากล้องคุณภาพสูงเพื่อแข่งขันกับกล้องจากประเทศเยอรมัน  พวกเขาได้เริ่มจากการที่วิเคราะห์กล้องของพวกเค้าที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก พวกเขาศึกษาระบบการทำงานของอุปกรณ์ข้างในตัวกล้อง ทดสอบตัวกล้อง วาดและออกแบบต่างๆ ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เงินทุนของพวกเขาได้มาจากเพื่อนสนิทของพวกเขาที่ชื่อ Takeshi Mitarai ในที่สุด Takeshi Mitarai ก็ได้มาเป็นประธานบริษัท

กล้องตัวแรกที่ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบคือ กล้อง Kwanon ต่อมีการพัฒนากล้อง Hansa Cannon แต่ไม่สามารถผลิตเลนส์ได้ จึงได้ไปใช้บริษัทที่ผลิตเลนส์ให้กับ กล้อง Nikon คือบริษัท Nippon Kogaku Kogyo โดยใช้เลนส์ Kikkor lens หลังจากเตรียมการ ในปี ค.ศ.1936 เดือน กุมภาพันธ์ Precision Opptical Instrument ได้เปิดตัวกล้อง Hansa Cannon เป็นการค้าตัวแรก

หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-971-2094,062-461-5593 ยินดีให้คำปรึกษา